Ενας όγκος νωτιαίου μυελού είναι μία μάζα που αναπτύσσεται μέσα στις δομές της σπονδυλικής στήλης. Μπορεί να αναπτύσσεται μέσα στο νωτιαίο μυελό και να είναι ενδομυελικός, μέσα από την σκληρά μήνιγγα και να είναι ενδοσκηρίδιος ή στους σπονδύλους, δηλ. να είναι σπονδυλικός, και να ασκεί πίεση στο νωτιαίο μυελό.