Οι κινητικές διαταραχές ή ορθότερα κινητικές δυσλειτουργίες είναι μία μεγάλη ετερογενής ομάδα παθήσεων που επηρεάζουν την στάση και κίνηση του κορμού του σώματος, της κεφαλής και των άνω και κάτω άκρων. Οι συχνότερες και κυριότερες κινητικές διαταραχές είναι οι εξής: νόσος του Πάρκινσον, ιδιοπαθής τρόμος, δυστονία, ημιβαλλισμός, χορειοαθέτωση, κ.α.

Οι κινητικές διαταραχές αποτελούν ένα ιδιαίτερο πεδίο εξειδίκευσης της νευρολογίας και νευροχειρουργικής. Οταν η φαρμακευτική θεραπεία δεν μπορεί να προσφέρει ικανοποιητικό έλεγχο των συμπτωμάτων, είναι εφικτό σε επιλεγμένους ασθενείς να πραγματοποιηθεί επιτυχής χειρουργική θεραπεία. Η νευροχειρουργική προσέγγιση των παραπάνω κινητικών διαταραχών έχει πολλές ομοιότητες. Χρήσιμοποιούνται οι ίδιες γενικά τεχνικές που όμως εξειδικευόνται στην λεπτομερέστερη εφαρμογή τους όπως περιγράφεται παρακάτω.