ΕΘΝΟΣ (30 Νοεμβρίου 2010): «ΠΕΡΠΑΤΗΣΑΝ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Δημοσίευμα που αναφέρεται στη χειρουργική θεραπεία βαρέως πασχόντων.