ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (28 Ιουνίου 2009)

Δημοσίευμα που αναφέρεται στη χρήση υψηλής τεχνολογίας επακριβούς στόχευσης και ηλεκτρικής διέγερσης στον εγκέφαλο σε επιτυχείς πρωτοπορειακές επεμβάσεις του Καθηγητή Δαμιανού Σακά.