ΒΗΜΑ SCIENCE (1 Φεβρουαρίου 2009)

Συνέντευξη του Καθηγητή Δαμιανού Σακά στην εφημερίδα ΒΗΜΑSCIENCΕ περιγράφει τις τεχνολογικές εξελίξεις που οδήγησαν στην δημιουργία “ευφυών ηλεκτροδίων”, τα οποία λαμβάνουν πληροφορίες για την κατάσταση του εγκεφαλικού παρεγχύματος, τις μεταφέρουν στην γεννήτρια ηλεκτρικών παλμών όπου διαμορφώνεται η κατάλληλη για τον ασθενή αλληλουχία ηλεκτρικών διεγέρσεων-εντολών. Δεδομένης της πολυπλοκότητας του νευρικού συστήματος και των μεταβολών που συμβαίνουν συνεχώς, αυτή η μορφή ευφυούς προσαρμοζόμενης ηλεκτρικής διέγερσης αποτελεί πολύ σημαντική βελτίωση σε σχέση με τεχνολογίες σταθερής ηλεκτρικής διέγερσης που χρησιμοποιούντο μέχρι τότε. Τα ηλεκτρόδια αυτά - με έγκριση της αμερικανικής εταιρείας που τα κατασκευάζει και του αμερικανικού οργανισμού FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) - χρησιμοποιήθηκαν, για πρώτη φορά παγκοσμίως, σε κλινική μελέτη στο Τμήμα του Καθηγητή Δαμιανού Σακά.

to vhma 1 2 2009 2 new