Δημοσίευμα και συνέντευξη με τους δύο ασθενείς που υποβλήθηκαν στην πρωτη και δευτερη παγκοσμίως επιτυχή χειρουργική θεραπεία βαρειάς δυστονικής καμπτοκορμίας με χρήση ηλεκτρικής διέγερσης εγκεφάλου.

taxudromos 2006 2 new

taxudromos 2006 3 new

taxudromos 2006 4 new

taxudromos 2006 5 new

taxudromos 2006 6 new

taxudromos 2006 7 new