ΤΑ ΝΕΑ (18 Ιουλίου 2006)

Δημοσίευμα που αναφέρεται στην δευτερη παγκοσμίως επιτυχή χειρουργική θεραπεία βαρειάς δυστονικής καμπτοκορμίας σε νέο φοιτητή.