ΕΘΝΟΣ (18 Ιουλίου 2006)

Δημοσίευμα που αναφέρεται στην δευτερη παγκοσμίως επιτυχή χειρουργική θεραπεία βαρειάς δυστονικής καμπτοκορμίας σε νέο φοιτητή.

ethnos 18 6 2006 2 new