ΤΟ ΒΗΜΑ (6 Απριλίου 2006)

Δημοσίευμα στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ που αναφέρεται σε πρωτοπορειακή επέμβαση Δ. Σακά, που θεράπευσε νέα ασθενή με σοβαρά κινητικά προβλήματα.