Καμπτοκορμία σε γυναίκα 26 ετών. Δυστονία. Αδυναμία όρθιας στάσης και βάδισης. Θεραπεία με ηλεκτρική διέγερση βαθέων πυρήνων εγκεφάλου. Πρόγραμμα ΕΡΤ «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα»