Αρθρο που αναφέρεται στη χειρουργική θεραπεία βαρέως πασχόντων.