ΒΗΜΑ (1 Ιουλίου 2009)

Αρθρο που αναφέρεται στην επιτυχή χειρουργική επέμβαση και θεραπεία ενός νέου ασθενούς με σπάνια κινητική διαταραχή.