ΤA NEA (6 Απριλίου 2006)

Aρθρο που αναφέρεται στην πρώτη χειρουργική επέμβαση παγκοσμίως επιτυχούς θεραπείας βαρειάς δυστονικής καμπτοκορμίας σε νέα γυναίκα, απο τον Δαμιανό Σακά.