Εικόνα 2.1. Προεγχειρητική μαγνητική τομογραφία δείχνει τα δύο μηνιγγιώματα, ένα επιφανειακό στη κυρτότητα του βρέγματος αριστερά και ένα σε βαθεία εντόπιση, στην περιοχή της άνω παρεγκεφαλιδικής δεξαμενής πίσω από την επίφυση, και μπροστά από την παρεγκεφαλίδα.

Εικόνα 2.2. Μετεγχειρητική αξονική τομογραφία, λίγες ημέρες μετά, δείχνει την κοιλότητα από την αφαίρεση του μηνιγγιώματος (ως σκουρόχρωμη περιοχή) (2.2.α.) και το μικρό υπόλειμμα όγκου που έχει αφεθεί για να αντιμετωπισθεί με στερεοτακτική ακτινοθεραπεία (2.2.β.).

Ιστορικό: Γυναίκα 56 ετών με κεφαλαλγία και αστάθεια. Η μαγνητική τομογραφία έδειξε δύο μηνιγγιώματα, ένα επιφανειακό στη κυρτότητα του βρέγματος αριστερά, και ένα σε βαθεία εντόπιση, στην περιοχή της άνω παρεγκεφαλιδικής δεξαμενής, μπροστά από την παρεγκεφαλίδα, και ακριβώς πίσω από την επίφυση.

Το επιφανειακό μηνιγγιώμα της κυρτότητας αφαιρέθηκε χωρίς δυσκολία και το βαθύ μηνιγγίωμα αφαιρέθηκε με υπεπαρεγκεφαλιδική-υποσκηνιδιακή (supracerebellar-infratentorial) προσπέλαση, μία μέθοδο που έχει ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις. Η μετεγχειρητική απεικόνιση έδειξε ολική αφαίρεση του όγκου, με την εξαίρεση ενός μικρού υπολείμματος, το οποίο περιέβαλλε την συμβολή των βαθέων φλεβών του εγκεφάλου και θα αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά με στερεοτακτική ακτινοθεραπεία. Η πορεία της ασθενούς ήταν ομαλή, χωρίς νευρολογικά προβλήματα.