Εικόνα 16.1. Σχεδιάγραμμα περιγράφει την κατανομή του πόνου στην οσφυϊκή χώρα και στην πρόσθια επιφάνεια των κάτω άκρων.

Εικόνες 16.2.α. & 16.2.β. Απλή ακτινογραφία δείχνει την διαδερμική τοποθέτηση του κυλινδρικού ηλεκτροδίου προσωρινής δοκιμαστικής επισκληριδίου διέγερσης νωτιαίου μυελού (16.2.α.) και την ελάχιστα επεμβατική τοποθέτηση ηλεκτροδίου σε μορφή λωρίδας για μακροχρόνιο επισκληρίδιο διέγερση νωτιαίου μυελού (16.2.β.).

Εικόνα 16.3. Σχεδιάγραμμα που βοηθά στην κατανόηση της διαδικασίας της δοκιμαστικής ηλεκτρικής διέγερσης, και δείχνει το λεπτό κυλινδρικό ηλεκτρόδιο, το οποίο εισάγεται με ελάχιστα επεμβατική τεχνική, διαδερμικά (όπως μία σύριγγα ενέσεως) υπό τοπική αναισθησία, και την σύνδεση του ηλεκτροδίου με την εξωτερική συσκευή διέγερσης. Αυτή η τεχνική εφαρμόζεται προσωρινά για να διαπιστωθεί εάν η ηλεκτρική διέγερση (επισκληρίδιος νωτιαίου μυελού ή περιφερικού νευρικού πεδίου) μπορεί να σταματά τον πόνο.

Εικόνα 16.4. Σχεδιάγραμμα από την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, στον οποίο καταγράφονται, με μορφή χαρτογράφησης, οι σωματικές περιοχές πόνου του ασθενούς καθώς και η επί μέρους ανταπόκριση του ασθενούς στην τεχνική της δοκιμαστικής ηλεκτρικής διέγερσης.

Ιστορικό: Γυναίκα 67 ετών, προσήλθε περιγράφοντας ότι κατά τα τελευταία οκτώ έτη υπέφερε από πολύ έντονο πόνο στη μέση και στην πρόσθια επιφάνεια των ποδιών. Τα προβλήματα άρχισαν πριν δώδεκα χρόνια περίπου, και στην προσπάθεια να τα αντιμετωπίσει, είχε υποβληθεί δύο φορές, σε άλλα νευροχειρουργικά κέντρα, σε επεμβάσεις στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Παρά το γεγονός ότι οι επεμβάσεις είχαν πραγματοποιηθεί με σωστό τρόπο και χωρίς επιπλοκές, ο πόνος όχι μόνο δεν βελτιώθηκε αλλά προοδευτικά έγινε πολύ εντονότερος και στα κάτω άκρα απέκτησε χαρακτήρα επώδυνης καυσαλγίας. Η ασθενής κατέφυγε σε κλινικές χρόνιου πόνου, αλλά η παρατεταμένη φαρμακοθεραπεία δεν επέτυχε να μειώσει τον πόνο. Κατά την κλινική εξέταση, εθέσαμε την διάγνωση νευροπαθητικού πόνου οσφύος και κάτω άκρων, ως επακόλουθο του συνδρόμου αποτυχημένης οσφυϊκής επέμβασης (failed back surgery syndrome).

Η ασθενής υποβλήθηκε σε δοκιμαστική ηλεκτρική διέγερση νωτιαίου μυελού με κυλινδρικά ηλεκτρόδια και ο πόνος μειώθηκε από τον βαθμό 8/10 στο βαθμό 4/10 στην στην Κλίμακα Πόνου VAS (Visual Analog Scale). Μετά την επιτυχή δοκιμαστική διέγερση, η ασθενής υποβλήθηκε σε ελάχιστα επεμβατική τοποθέτηση χρονίου ηλεκτροδίου επισκληριδίου ηλεκτρικής διέγερσης νωτιαίου μυελού, σε μορφή λεπτής λωρίδας, το οποίο αποδείχθηκε ακόμη πιο αποτελεσματικό, μειώνοντας τον πόνο από τον βαθμό 8/10 στον βαθμό 3/10 στην Κλίμακα Πόνου VAS (Visual Analog Scale). Το ικανοποιητικό αποτέλεσμα έχει διατηρηθεί, κατά τα επόμενα έτη, και η ασθενής κάνει ελάχιστη χρήση αναλγητικών φαρμάκων.