Ο όρος συριγγομυελία χρησιμοποιείται προκειμένου να περιγράψουμε την ύπαρξη κοιλότητας που περιέχει εγκεφαλονωτιαίο υγρό μέσα στο νωτιαίο μυελό. Ο όρος υδρομυελία χρησιμοποιείται όταν η κοιλότητα που περιέχει το υγρό, δημιουργηθεί ως δυσπλαστική διάταση του κεντρικού σωλήνα του νωτιαίου μυελού.

Ενας όγκος νωτιαίου μυελού είναι μία μάζα που αναπτύσσεται μέσα στις δομές της σπονδυλικής στήλης. Μπορεί να αναπτύσσεται μέσα στο νωτιαίο μυελό και να είναι ενδομυελικός, μέσα από την σκληρά μήνιγγα και να είναι ενδοσκηρίδιος ή στους σπονδύλους, δηλ. να είναι σπονδυλικός, και να ασκεί πίεση στο νωτιαίο μυελό.

Η ονομασία “οσφυική δισκοπάθεια” περιλαμβάνει πολλές παθήσεις όπως την απλή οσφυαλγία, την εκφύλιση της σπονδυλικής στήλης, έως την πλήρως εκδηλωμένη δισκοκήλη.

Η ακριβής διάγνωση του τύπου και αιτίας της δισκοπάθειας απαιτεί σωστή ερμηνεία των συμπτωμάτων του πάσχοντος και πρέπει να γίνεται απο ιατρούς με εμπειρία στην πάθηση, ώστε σε κάθε ασθενή να προσφερθεί εξατομικευμένη θεραπεία, κατάλληλη για την περίπτωση του.  

Οι γενικοί όροι αυχενική δισκοπάθεια, αυχενική αρθροπάθεια ή αυχενική σπονδύλωση χρησιμοποιούνται για να περιγράψουμε την προοδευτική φθορά που επιφέρουν η πάροδος του χρόνου και η υπερβολική καταπόνηση, στα οστά, τους δίσκους, τους συνδέσμους και τις αρθρικές επιφάνειες της σπονδυλικής στήλης, στον αυχένα.