Με τον όρο υδροκέφαλος περιγράφουμε την αύξηση της ποσότητας του εγκεφαλονωτιαίου υγρού μέσα στις κοιλίες, που είναι τέσσερεις επικοινωνούσες κοιλότητες στο εσωτερικό του εγκεφάλου.

Σε φυσιολογικές συνθήκες, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό παράγεται καθημερινά, μέσα στις κοιλίες, ρέει αρχικά στο εσωτερικό τους, στη συνέχεια εξέρχεται από αυτές και κυκλοφορεί γύρω από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, οι οποίοι είναι συνεχώς εμβαπτισμένοι στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) προσφέρει τρείς βασικές λειτουργίες: α) αποτελεί προστατευτικό “στρώμα υγρού” που απορροφά κραδασμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να τραυματίσουν τον εγκέφαλο και νωτιαίο μυελό, β) δημιουργεί άνωση και διατηρεί τον εγκέφαλο ελαφρύτερο “να αιωρείται» μέσα στο υγρό, γ) λειτουργεί σαν μεταφορέας που διανέμει θρεπτικές ουσίες στον εγκέφαλο και απομακρύνει άχρηστα προιόντα του εγκεφαλικού μεταβολισμού, και δ) μετακινείται παλινδρομικά μεταξύ της κρανιακής κοιλότητας και του σπονδυλικού σωλήνα, ώστε να εξισορροπούνται οι μεταβολες της ενδοκρανίου πιέσεως που οφείλονται στο σφυγμικό κύμα των καρδιακών παλμών. Μετά την ολοκλήρωση της κυκλοφορίας του, γύρω απο τον εγκέφαλο και νωτιαίο μυελό, το Ε.Ν.Υ. εισέρχεται στον οβελιαίο κόλπο (μία μεγάλη φλέβα στο ανώτερο τμήμα του κρανίου), μέσω της οποίας εξέρχεται από την κρανιακή κοιλότητα και τελικώς διοχετεύεται στην κυκλοφορία του αίματος.

Η συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας Ε.Ν.Υ. μέσα στον εγκέφαλο, μπορεί να οφείλεται σε: α) αύξηση της ημερήσιας παραγωγής του υγρού, β) μείωση του βαθμού απορρόφησης του, και γ) παρεμπόδιση της κανονικής ροής του υγρού μέσω των κοιλιών. Οταν συμβεί υπερπαραγωγή υγρού ή όταν η καθημερινή φυσιολογική ροή και αποχέτευση του υγρού παρεμποδισθεί για κάποιο λόγο, το ΕΝΥ θα συγκεντρωθεί σε πλεονάζουσα ποσότητα, μέσα στις κοιλίες, και θα προκαλέσει αύξηση του μεγέθους των κοιλιών και άνοδο της ενδοκρανίου πιέσεως. Η παρουσία αυξημένης ποσότητας ΕΝΥ μέσα στο κρανίο θα ασκήσει αυξημένη πίεση στον ίδιο τον εγκέφαλο, με επακόλουθο ο εγκέφαλος να αρχίσει να δυσλειτουργεί και να προκαλούνται προδευτικώς επιδεινούμενα νευρολογικά συμπτώματα. Αν η κατάσταση δεν αντιμετωπισθεί, η παρεμποδιση της ροής και ή συγκέντρωση αυξημένης ποσότητας ΕΝΥ μέσα στο κρανίο θα επιφέρει όχι μόνο προσωρινή εγκεφαλική δυσλειτουργία αλλά και μόνιμη βλάβη.

Ο υδροκέφαλος μπορεί να αναπτυχθεί σε κάθε ηλικία, είναι όμως γενικά συνηθέστερος είτε σε βρέφη ή σε ενήλικες άνω των 60 ετών. Η χειρουργική θεραπεία γίνεται συνήθως με τοποθέτηση εσωτερικής παροχέτευσης με βαλβιδικό μηχανισμό και επαναφέρει την φυσιολογική κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και την λειτουργικότητα του εγκεφάλου.