Το Κεφάλαιο είναι σε στάδιο επικαιροποίησης και θα είναι προσβάσιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην παρούσα φάση, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με την αντιμετώπιση των σηραγγωδών αιμαγγειωμάτων και άλλων αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών, στην Ενότητα ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ όπου παρουσιάζονται χαρακτηριστικοί ασθενείς που έπασχαν από αυτές τις παθήσεις και έχουν χειρουργηθεί επιτυχώς.