Τα μηνιγγιώματα αποτελούν το 15-20% των όγκων του εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού, και είναι συχνότερα στις γυναίκες.

Είναι καλοήθεις όγκοι που προέρχονται από κύτταρα της αραχνοειδούς μήνιγγας, της μεμβράνης που επενδύει τον εγκέφαλο και νωταίο μυελό.

Τα μηνιγγιώματα ευρίσκονται σε στενή συνάφεια με τον εγκέφαλο ή τον νωτιαίο μυελό και τον πιέζουν αλλά δεν τον διηθούν.

Μεγαλώνουν σιωπηλά, με αργό ρυθμό σε διάστημα πολλών ετών, χωρίς να προκαλέσουν συμπτώματα παρα μόνο σε προχωρημένα στάδια.

Όταν αποκτήσουν μεγάλο μέγεθος, μπορεί να αρχίζουν να πιέζουν ζωτικές δομές του εγκεφάλου και να δημιουργούν κίνδυνο πρόκλησης αναπηρίας, εάν δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Τα μηνιγγιώματα είναι ο συχνότερος τύπος όγκου εγκεφάλου, αλλά ο πάσχων οφείλει να αντιμετωπίσει την διάγνωση με αισιοδοξία, διότι στην πλειονότητα τους, αφαιρούνται με χειρουργική επέμβαση και θεραπεύονται ριζικά.

Εικόνες 1α,1β. Παροβελιαίο μηνιγγίωμα της κυρτότητας, δηλ. κοντά στη μεσότητα και κοντά στην επιφάνεια του εγκεφάλου και του κρανίου.