Το γλοίωμα είναι συχνός τύπος όγκου, που αποτελεί το 1/3 του συνόλου των όγκων εγκεφάλου.

Τα γλοιώματα είναι όγκοι που προέρχονται από τα γλοιακά κύτταρα, τα οποία περιβάλλουν και υποστηρίζουν τους νευρώνες, τα κύρια κύτταρα του νευρικού συστήματος.

Αυτό σημαίνει ότι τα γλοιώματα αναπτύσσονται μέσα στο παρέγχυμα του εγκεφάλου και συχνά αναμειγνύονται με τον ιστό του φυσιολογικού εγκεφάλου.

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι γλοιακών κυττάρων, τα αστροκύτταρα, τα ολιγοδενδροκύτταρα, τα επενδυματικά κύτταρα και τα πρόδρομα νευρογλοιακά κύτταρα και ανάλογοι τύποι γλοιωμάτων.

Τα γλοιώματα ταξινομούνται σε διακριτές κατηγορίες, με κριτήρια την ιστολογική προέλευση, τον βαθμό επιθετικότητας και τον βαθμό δυσκολίας στην χειρουργική αφαίρεση τους (όταν διηθούν ή εντοπίζονται σε κρίσιμες δομές του εγκεφάλου).

Η αντιμετώπιση των γλοιωμάτων περιλαμβάνει, στις περισσότερες περιπτώσεις, την ριζική χειρουργική αφαίρεση τους. Αυτή πρέπει συχνά να ολοκληρωθεί με συμπληρωματικές θεραπείες, όπως η ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αντί της ριζικής χειρουργικής αφαίρεσης, πρέπει να επιλεγεί μία λιγότερο επεμβατική διαχείριση που περιλαμβάνει βιοψία του γλοιώματος, σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία.

Εικόνα 1. Γλοίωμα στην κροταφοβρεγματική περιοχή του εγκεφάλου δεξιά, με έντονο οίδημα που το περιβάλλει και παρεκτοπίζει την μέση γραμμή του εγκεφάλου προς τα αριστερά. Ειναι εμφανής η ανομοιογένεια του όγκου, χαρακτηριστικό των γλοιοβλαστωμάτων.