Το Κεφάλαιο είναι σε στάδιο επικαιροποίησης και θα είναι προσβάσιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην παρούσα φάση, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με την αντιμετώπιση του ακουστικού νευρινώματος στην Ενότητα ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ όπου παρουσιάζονται χαρακτηριστικοί ασθενείς που έπασχαν από ακουστικό νευρίνωμα και έχουν χειρουργηθεί επιτυχώς.