Εισαγωγικά Σχόλια

Το ακουστικό νευρίνωμα είναι ένας καλοήθης, βραδέως εξελισσόμενος όγκος, που αναπτύσσεται μέσα στον ακουστικό πόρο και στο οπίσθιο τμήμα του εγκεφάλου, σε μία περιοχή που ονομάζεται γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία.     Ο όγκος εμφανίζεται σε “έναν κάθε 100,000 ανθρώπους, το έτος”, και αποτελεί αξιοσημείωτο ποσοστό του συνόλου των όγκων του εγκεφάλου.   Δημιουργείται από πολλαπλασιασμό των κυττάρων Σβάν (Schwann), τα οποία λειτουργούν ως περίβλημα που προσφέρει στήριξη και μόνωση στις νευρικές ίνες του αιθουσαιο-ακουστικούστατο-κοχλιακού) νεύρου.   Το εν λόγω μεικτό νεύρο αποτελείται από το αιθουσαίο νεύρο, που εξασφαλίζει την ισορροπία και του ακουστικόκοχλιακό) νεύρο, που εξασφαλίζει την ακοή.   Από τα παραπάνω δεδομένα, γίνεται κατανοητό ότι ο όγκος άλλοτε περιγράφεται ως ακουστικό νευρίνωμα και άλλοτε ως αιθουσαίο σβάννωμα.

Καθώς το ακουστικό νευρίνωμα (ή αιθουσαίο σβάννωμα) μεγαλώνει, επηρεάζει αρχικά την λειτουργία των νεύρων της ακοής και ισορροπίας προκαλώντας μονόπλευρη μείωση ακοής και μονόπλευρες εμβοές και ιλίγγους.   Το νευρίνωμα μπορεί να εκδηλωθεί με απώλεια ακοής, ακόμη και όταν έχει μικρό μέγεθος.   Σε μεταγενέστερο στάδιο, επηρρεάζει το τρίδυμο ή το προσωπικό νεύρο, προκαλώντας αιμωδία ή αδυναμία των μυών στην μία πλευρά του προσώπου.   Σε άλλες περιπτώσεις, μεγαλώνει σιωπηλά, με αργό ρυθμό, σε διάστημα πολλών ετών, χωρίς να προκαλέσει συμπτώματα, παρά μόνο όταν αποκτήσει μεγάλο μέγεθος, σε προχωρημένα στάδια.  Οταν ο όγκος μεγαλώσει σημαντικά μπορεί να πιέσει την παρεγκεφαλίδα ή τον προμήκη μυελό, προκαλώντας κεφαλαλγία, απώλεια ισορροπίας, ή μυική αδυναμία.   

Η διάγνωση του ακουστικού νευρινώματος τίθεται με μαγνητική τομογραφία.   Η αντιμετώπιση του είναι σύνθετη, και απαιτεί συνεργασία ομάδος ιατρών, εξειδικευμένων στα προβλήματα της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας.  Παρά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και δυσκολίες που συνδέονται με το ακουστικό νευρίνωμα, ο πάσχων οφείλει να αντιμετωπίσει την διάγνωση με αισιοδοξία.   Η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση συνδυάζει την ασφαλή, ριζική χειρουργική αφαίρεση του όγκου με στερεοτακτική ακτινοθεραπεία και έχει κάνει εφικτή, την αποτελεσματική και οριστική απαλλαγή από το ακουστικό νευρίνωμα, στην μεγάλη πλειονότητα των πασχόντων.

akoustiko neurinoma

Εικόνα 1.  Ακουστικό νευρίνωμα δεξιάς γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας, με κυστική εκφύλιση στο κέντρο του (εγκάρσια τομή μαγνητικής τομογραφίας Τ1).  Διακρίνεται η επέκταση του νευρινώματος μέσα στον ακουστικό πόρο [βέλος] (στεφανιαία τομή μαγνητικής τομογραφίας Τ1).