Εκδότης (Associate Editor)

  • Yearbook of Neurology and Neurosurgery
  • Yearbook of Medicine

Μέλος Συντακτικής Ομάδας (Member of the Editorial Board)

  • Neuromodulation
  • Neurosurgical Review

Κριτής (Reviewer)

  • Acta Neurochirurgica
  • Medical Science Monitor