Συγραφή Βιβλίων

  • Sakas DE, Simpson BA, Krames ES (Eds.): Operative Neuromodulation. Functional Neuroprosthetic Surgery. Springer-Verlag, Wien, 2007 (Εκδοση στην Αγγλική μεταφρασθείσα στην Κινεζική γλώσσα)
  • Sakas DE, Simpson BA (Eds.): Operative Neuromodulation. Neural Networks Surgery. Springer-Verlag, Wien, 2007 (Εκδοση στην Αγγλική μεταφρασθείσα στην Κινεζική γλώσσα)
  • Σακάς Ε. Δαμιανός: Εισαγωγή στη Νευροχειρουργική. Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα, 2003