Το τρίδυμο νευρο αποτελείται απο νευρικές ίνες που έχουν τα περιφερικά άκρα τους στο δέρμα και τους ιστούς του προσώπου και τα κεντρικά άκρα τους σε πυρήνες, βαθειά μέσα στον εγκέφαλο.

Με τις ίνες αυτές, μεταφέρονται αισθητικά μηνύματα απο το πρόσωπο μας στον εγκέφαλο, δηλ. το τρίδυμο νεύρο μας επιτρέπει να έχουμε την αισθητικότητα του προσώπου μας.

Το στέλεχος του νεύρου μέσα στο κρανίο είναι ενιαίο, αλλα όταν διαπερνά το κρανιακό τοίχωμα - για να εξέλθει απο το κρανίο - διαχωρίζεται σε τρείς διακριτούς κλάδους που διανέμονται κυρίως στο πρόσωπο.

Ο πρώτος κλάδος ελέγχει την αισθητικότητα του προσώπου γύρω από τον οφθαλμό, άνω βλέφαρο και μέτωπο. Ο δεύτερος κλάδος ελέγχει την αισθητικότητα στο κάτω βλέφαρο, μύτη, άνω χείλος, άνω ούλα και παρειά.

Ο τρίτος κλάδος ελέγχει την αισθητικότητα της κάτω γνάθου, κάτω χείλους, κάτω ούλων και - με ένα κινητικό κλάδο - τους μύες που μετέχουν στην μάσηση.

Η νευραλγία τριδύμου είναι χρόνιος πόνος που μεταδίδεται μέσω του τριδύμου νεύρου, και θεωρείται ως ο πλέον έντονος και βασανιστικός πόνος γνωστός στον άνθρωπο. Ο πόνος, συνήθως εκδηλώνεται στο κατώτερο τμήμα της παρειάς και στην κάτω γνάθο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις προσβάλλει την περιοχή επί τα εκτός της μύτης ή αναπτύσσεται πάνω από τον οφθαλμό.

Η νευραλγία τριδύμου προκαλείται όταν στο νεύρο ασκείται μηχανική πίεση από γειτνιάζουσα δομή ή επισυμβούν χρόνιες αλλοιώσεις.

Παρόμοιες μεταβολές μπορεί να συμβούν σε άλλα κρανιακά νευρα και να προκαλέσουν αντίστοιχα κλινικά προβλήματα, όπως συμβαίνει στο προσωπικό νεύρο, ο ερεθισμός του οποίου προκαλεί ημίσπασμο του προσώπου, και στο γλωσσοφαρυγγικό νεύρο, ο ερεθισμός του οποίου προκαλεί γλωσσοφαρυγγική νευραλγία. Η νευραλγία τριδύμου και οι παραπάνω αναφερθείσες συναφείς παθήσεις ανήκουν στα «σύνδρομα υπερευαισθησίας» των κρανιακών νευρων.
Ειδικότερα, η συνηθέστερη αιτία πρόκλησης νευραλγίας τριδύμου είναι η αγγειονευρική συμπίεση, δηλ. η πίεση που ασκείται στο τρίδυμο νεύρο από γειτνιάζουσα αρτηρία, αμέσως μετά την έκφυση του τριδύμου απο το στέλεχος του εγκεφάλου.

Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν ευρίσκεται μια υποκείμενη αιτία και η νευραλγία θεωρείται ιδιοπαθής.

Εχουν αναπτυχθεί αρκετές θεραπευτικές προσεγγίσεις και η διαπίστωση ότι κάποιος πάσχει απο νευραλγία τριδύμου δεν σημαίνει ότι είναι καταδικασμένος σε μία ζωή γεμάτη αλλεπάλληλα επεισόδια έντονου πόνου.

Οι κύριες θεραπείες περιλαμβάνουν: α) συνδυασμούς φαρμάκων, β) μικροεπεμβάσεις με στόχο την πρόκληση μίας ελεγχόμενης πολύ μικρής βλάβης σε τμήμα του νεύρου, ώστε να αδρανοποιηθεί μερικώς και να μην συμβάλλει στην πρόκληση του πόνου, και γ) χειρουργική επέμβαση, ήτοι μικρή κρανιοτομία και μικροαγγειακή αποσυμπίεση του τριδύμου νεύρου απο την αρτηρία, ή φλέβα που συνήθως ευρίσκονται σε επαφή ή πιέζουν το νευρο και προκαλούν την νευραλγία.

Εικονα 1α

Εικόνα 1β

Εικόνα 1. Φωτογραφία μέσα απο το μικροσκόπιο στο χειρουργείο που δείχνει την στενή γειτνίαση της αρτηρίας με το νεύρο και την ήπια παραμόρφωση που αυτό έχει υποστεί απο την πίεση της αρτηρίας (1α) και σχέδιο που περιγράφει την συνηθέστερη αιτία που προκαλεί την νευραλγία του τριδύμου νεύρου, δηλ. την πίεση που ασκείται στο νεύρο απο γειτνιάζουσα αρτηρία [οριζόντιο βέλος] (1β).