Προσκλήσεις ως διακεκριμένος ειδικός ομιλητής ή εκπαιδευτής σε θέματα προηγμένης νευροχειρουργικής σε πολλές χώρες

Ανάθεση ευρύτερου εκπαιδευτικού ρόλου νέων νευροχειρουργών από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές νευροχειρουργικές εταιρείες

  • European association of neurosurgical societies (EANS)
  • European society of stereotactic And functional neurosurgery (ESSFN)
  • Union europeenne des medicins specialists (UEMS)

Εκλογή καθηγητή Δαμιανού Ε. Σακά ως μέλος της παγκόσμιας ακαδημίας νευροχειρουργικής και ως προέδρου διεθνών επιστημονικών εταιρειών