Το έργο του Καθηγητή Δαμιανού Ε. Σακά στο πεδίο της χειρουργικής θεραπείας ασθενών που πάσχουν από δύσκολα νευροχειρουργικά προβλήματα, που προκαλούν στους πάσχοντες βαρειά αναπηρία, έχει τύχει μεγάλης αναγνώρισης, σε διεθνές επίπεδο.

Αυτό, μεταξύ των άλλων, αποδεικνύεται απο την εκλογή του στη θέση του Προέδρου ή Διευθυντή μεγάλων διεθνών επιστημονικών νευροχειρουργικών εταιρειών και επιτροπών., εκ των οποίων οι κυριώτερες, ενδεικτικώς,  αναγράφονται παρακάτω:

1). Chairman, Neuromodulation Committee, World Federation of Neurosurgical Societies – WFNS, 2005-2011.

2). Secretary, European Society of Stereotactic and Functional Neurosurgery - ESSFN, 2006-2014.

3).  Chief-Editor, Επικεφαλής της Εκδοτικής Ομάδας του βιβλίου Operative Neuromodulation, Springer Verlag.

4).  Secretary, International Neuromodulation Society - INS, 2008.

5).  Μέλος, Trainning Committee, European Association of Neurosurgical Societies – EANS, 2004-2010.

6).  Πρόεδρος του Συνεδρίου της European Society of Stereotactic and Functional Neurosurgery - ESSFN, 2010.

7).  Συμμετοχή στην Ομάδα Ειδικών που συνέγραψε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα Κέντρα Χειρουργικής Θεραπείας του Χρόνιου Αφόρητου Άλγους,  δηλ. το Training Charter on Added Competence in Pain Surgery.

8).  Συντονιστής της Επιστημονικής Ομάδος που συνέγγραψε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα Κέντρα Χειρουργικής Θεραπείας της Επιληψίας, δηλ. το Training Charter on Added Competence in Epilepsy Surgery.

9).  President European Society of Stereotactic and Functional Neurosurgery - ESSFN, 2014-2018.

10). Συντονιστής της Επιστημονικής Ομάδος που συνέγραψε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα Κέντρα Χειρουργικής Θεραπείας της Σπαστικότητας, δηλ. το Training Charter on Added Competence in Spasticity NeuroSurgery.

11). Chairman, Stereotactic and Functional Neurosurgery, European Association of Neurosurgical Societies EANS, 2018 – σήμερα.

12). Εγκωμιαστικά σχόλια για την επιστημονική αξία των συγγραμάτων του Functional Neuroprosthetic Surgery και Neural Networks Surgery, Springer Verlag από τους διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες Alim Rezai, Giovanni Broggi, Joakim Krauss, Bart Nuttin.

13). Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Μεγάλων Διεθνών Συνεδρίων European Association of Neurosurgical Societies (EANS), World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS), European Society of Stereotactic and Functional Neurosurgery (ESSFN).

14). Μέλος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Νευροχειρουργών - World Academy of Neurological Surgeons - WANS, 2010 - σήμερα.

Στην επιστολή που έστειλλε ο κ. Popp, Πρόεδρος της Ακαδημίας και Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ στον Δ. Σακά – ανακοινώνοντας την εκλογή του ως μέλους, αναφέρει ότι:  Η ιδιότητα του μέλους, απονέμεται απο την Ακαδημία ως τιμητική διάκριση, από μία “Honor society of world leaders of neurosurgery in recognition of major contributions to the specialty and their role in advancing neurosurgery in their country and around the world

δηλ. η ιδιότητα του μέλους απονέμεται από την Παγκόσμια Ακαδημία, αυτή την τιμητική επιστημονική ένωση, σε «ηγετικές προσωπικότητες της νευροχειρουργικής παγκοσμίως σε αναγνώριση των μεγάλων υπηρεσιών τους στην ειδικότητα της Νευροχειρουργικής και του ρόλου τους στην πρόοδο της Nευροχειρουργικής στη χώρα τους και στον κόσμο.

Ανακοίνωση στον Δαμιανό Σακά της Εκλογής του ως μέλους της Παγκόσμιας Ακαδημίας Νευροχειρουργικής, απο τον John Popp, President of World Academy of Neuological Surgeons, Boston, Harvard Medical School και Πρόσκληση να δώσει διάλεξη στα μέλη της Ακαδημίας κατά την επόμενη συνάντηση στο Bali Ινδονησίας.