Μία υγιής νέα γυναίκα 27 ετών ανέπτυξε σε μικρό χρονικό διάστημα βαρειά καμπτοκορμία, μια μορφή δυστονίας που χαρακτηρίζεται από απώλεια του συντονισμού των μυών που εξασφαλίζουν την όρθια στάση, με συνέπεια το σώμα της να τείνει να κάμπτεται συνεχώς προς τα εμπρός, και να αδυνατεί να σταθεί όρθια και να βαδίσει. Η νέα αυτή αναγκάσθηκε να παραμείνει κλινήρης ή καθιστή σε αμαξίδιο επί τρία συνεχόμενα έτη.

Η ασθενής υποβλήθηκε σε ηλεκτρική διέγερση βαθέος εγκεφάλου και θεραπεύθηκε πλήρως. Είναι η πρώτη περίπτωση δυστονικής καμπτοκορμίας - που θεραπεύθηκε παγκοσμίως – και έχει δημοσιευθεί στην επιστημονική έκδοση JOURNAL of NEUROSURGERY, της Αμερικανικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας [American Association of Neurogical Surgeons]. Το βίντεο περιέχει συνέντευξη του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη με την ξεχωριστή αυτή ασθενή και συζήτηση με τον Δαμιανό Σακά, στην τηλεόραση του ΑΝΤΕΝΑ.

Οι δυστονίες είναι διαταραχές της κινητικότητας στις οποίες οι μύες του σώματος συσπώνται ακούσια, και προκαλούν επαναλαμβανόμενες ανώμαλες κινήσεις και θέσεις του σώματος. Συνήθως αρχίζουν - σε ένα μέχρι τότε υγιές άτομο - με σπασμωδική κάμψη ή έκταση κάποιου μέλους, και μπορεί να είναι εντοπισμένες σε ένα μέλος ή γενικευμένες σε ευρεία περιοχή. Η δυστονία θεωρείται «δευτεροπαθής» όταν οφείλεται σε άλλο νόσημα, όπως εγκεφαλική παράλυση, νόσο του Πάρκινσον, ή παρενέργειες φαρμάκων, και «πρωτοπαθής» όταν στον πασχοντα δεν ανευρίσκεται άλλο υποκείμενο νόσημα.

Όταν η δυστονία γίνει πολύ έντονη και δεν ελέγχεται με φάρμακα, είναι απολύτως εφικτό - σε πολλούς ασθενείς - να θεραπευθεί ή βελτιωθεί σημαντικά με χειρουργικές επεμβάσεις όπως η αυχενική ριζοτομή, η τοποθέτηση αντλίας μπακλοφένης και κυρίως η ηλεκτρική διέγερση βαθέων πυρήνων του εγκεφάλου, γνωστή ως Deep Βrain Stimulation (DBS).

Η περίπτωση αυτή - η πρώτη παγκοσμίως που θεραπεύθηκε - είναι πολύ σημαντική. Σε συνδυασμό με την περίπτωση καμπτοκορμίας ενός νέου 20 ετών – την δεύτερη παγκοσμίως - που επίσης θεραπεύθηκε από την ομάδα μας, απέδειξαν ότι η βαθεία εγκεφαλική διέγερση είναι πολύ αποτελεσματική θεραπεία για τις βαρειές δυστονίες του κορμού, και περαιτέρω δημιούργησαν νέες προοπτικές για την εφαρμογή της μεθόδου σε άλλες παθήσεις.