Μία υγιής νέα γυναίκα 27 ετών ανέπτυξε σε μικρό χρονικό διάστημα βαρειά καμπτοκορμία, μια μορφή ιδιοπαθούς δυστονίας που χαρακτηρίζεται από απώλεια του συντονισμού των μυών που εξασφαλίζουν την όρθια στάση του κορμού, με αποτέλεσμα το σώμα της να τείνει να γέρνει συνεχώς προς τα εμπρός, και να είναι αδύνατον να σταθεί σε όρθια στάση και να βαδίσει.

Η νέα αυτή αναγκάσθηκε να παραμένει κλινήρης ή καθιστή σε αμαξίδιο επί τρία συνεχόμενα έτη. Μετά ενδελεχή μελέτη, υποβλήθηκε σε ηλεκτρική διέγερση βαθέος εγκεφάλου και θεραπεύθηκε πλήρως. Είναι η πρώτη θεραπευθείσα περίπτωση παγκοσμίως και έχει δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό JOURNAL of NEUROSURGERY, της Αμερικανικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας [American Association of Neurogical Surgeons]. Το βίντεο περιέχει παρουσίαση της ξεχωριστής αυτής περίπτωσης στην τηλεόραση της ΕΡΤ και συζήτηση του Δαμιανού Σακά με την δημοσιογράφο Πόπη Τσαπανίδου.

Οι δυστονίες είναι διαταραχές της κινητικότητας στις οποίες οι μύες του σώματος συσπώνται ακούσια, και προκαλούν επαναλαμβανόμενες ανώμαλες κινήσεις και θέσεις του σώματος. Η δυστονία ονομάζεται «δευτεροπαθής» όταν οφείλεται σε άλλο νόσημα, όπως εγκεφαλική παράλυση, νόσο του Πάρκινσον, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κ.α., και θεωρείται «πρωτοπαθής» όταν στον πασχοντα δεν ανευρίσκεται κάποιο άλλο υποκείμενο νόσημα.

Οταν η δυστονία γίνει πολύ έντονη και δεν ελέγχεται με φάρμακα, μπορεί να βελτιωθεί - σε πολλούς ασθενείς - με χειρουργικές επεμβάσεις όπως η τοποθέτηση αντλίας μπακλοφένης και κυρίως η ηλεκτρική διέγερση βαθέων πυρήνων του εγκεφάλου, γνωστη ως Deep Βrain Stimulation (DBS). Η περίπτωση αυτής της νέας γυναίκας - η πρώτη παγκοσμίως που θεραπεύθηκε - είναι πολύ σημαντική. Σε συνδυασμό με την περίπτωση καμπτοκορμίας ενός νέου 20 ετών – την δεύτερη παγκοσμίως - που επίσης θεραπεύθηκε από την ομάδα μας, απέδειξαν ότι η βαθεία εγκεφαλική διέγερση είναι η αποτελεσματικότερη θεραπεία για τις βαρειές δυστονίες του κορμού του σώματος. Η μέθοδος της εγκεφαλικής διέγερσης μπορεί επίσης, να προσφέρει σημαντική θεραπευτική οφέλεια σε περιπτώσεις Νόσου του Πάρκινσον, τρόμου (ιδιοπαθούς και δυτεροπαθούς) και επιληψίας.