Βαρειά δυστονία. Θεραπεία με ηλεκτρική διέγερση βαθέος εγκεφάλου (deep brain stimulation) σε δύο ασθενείς. Γυναίκα με καμπτοκεφαλία (πρώτη περίπτωση παγκοσμίως) και άνδρας με δυστονικούς σπασμούς κάτω άκρων. Πρόγραμμα Ειδήσεων Τηλεόρασης ALTER.