Βαρειά δυστονία με υπερέκταση του κορμού. Eκτατοκορμία. Αδυναμία όρθιας στάσης και βάδισης. Ηλεκτρική διέγερση εγκεφάλου.