Γιγαντιαίο σηραγγώδες αιμαγγείωμα που προκαλούσε συχνές σοβαρές επιληπτικές κρίσεις διαγνώσθηκε σε μία νέα ασθενή. Η βλάβη ευρίσκετο σε βαθεία θέση στον αριστερό κροταφικό λοβό. Παρά το μεγάλο μέγεθος και την δυσκολία προσέγγισης του αιμαγγειώματος, αυτό αφαιρέθηκε πλήρως, χωρίς επιπλοκές, από τον Καθηγητή Δαμιανό Σακά. Μετά την επέμβαση, σταμάτησαν οι επιληπτικές κρίσεις της νέας γυναίκας.

Τα σηραγγώδη αιμαγγειωματα είναι αγγειακές δυσπλασίες που αποτελούνται από ανώμαλες συγκεντρώσεις σφικτά συσσωρευμένων μικρών λεπτών (τριχοειδικών) αγγείων. Συχνά, παραμένουν σταθερά χωρίς να προκαλούν συμπτώματα επί πολλά έτη. Ομως, το εύθραστο τοίχωμα τους σημαίνει ότι υπάρχει αξιοσημείωτη πιθανότητα να συμβεί ρήξη τους και αιμορραγίες ή επιληπτικές κρίσεις. Οταν προκαλούν τέτοια προβλήματα πρέπει να αφαιρεθούν με χειρουργική τεχνική. Κατά την επέμβαση, πρέπει να αφαιρεθεί πληρως το αιμαγγείωμα και να μην απομείνουν υπολειμματικά τμήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε υποτροπή του.

Κατά την αξιολόγηση της ασθενούς, έγινε σαφές ότι η βαθεία θέση του αιμαγγειώματος στον αριστερό κροταφικό λοβό, έκανε προβληματική την αφαίρεση του λόγω του κινδύνου πρόκλησης νευρολογικού ελλείματος από τον λόγο (ομιλία), την μνήμη ή την όραση της ασθενούς. Παρά τις δυσκολίες, συνεστήθη η χειρουργική αφαίρεση, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης μεγάλης αιμορραγίας. Η ασθενής – όπως είναι φυσικό –χρειάσθηκε κάποιο χρονικό διάστημα για να το σκεφθεί. Σε αυτό το διάστημα, υπέστη αιμορραγία, από την οποία ανένηψε πλήρως, και αμέσως μετά αποφάσισε να χειρουργηθεί. Υποβλήθηκε σε κρανιοτομία και ολική αφαίρεση του γιγαντιαίου βαθέος αιμαγγειώματος, από τον Καθηγητή Δαμιανό Σακά, χωρίς να προκληθεί οποιαδήποτε επιπλοκή. Μετά την επέμβαση σταμάτησαν οι επιληπτικές κρίσεις και η ασθενής έχει μία φυσιολογική ζωή. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η ασθενής δεν είχε πρωτοπαθή επιληψία, αλλά η επιληψία οφείλετο στο αιμαγγείωμα.

Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει πως ένας νέος άνθρωπος μπορεί να ζει επί έτη με την διάγνωση της ιδιοπαθούς επιληψίας και να αντιμετωπίζεται ανεπαρκώς με φάρμακα, ενώ το πρόβλημα οφείλεται σε βλάβη που μπορεί να αφαιρεθεί με χειρουργική επέμβαση, και με αυτή την μέθοδο, να απαλλαγεί ο ασθενής από τον κίνδυνο αιμορραγίας και το πρόβλημα των επιληπτικών κρίσεων.