Η Μονάδα απέσπασε ευμενή σχόλια απο ασθενείς και τα μέσα ενημερωσης. Παρακάτω, αναγράφονται ενδεικτικώς άρθρα εφημερίδων και περιοδικών της χώρας, που αναφέρονται στις πρωτοπορειακές θεραπείες και γενικότερα στις εξαιρετικώς επιτυχείς χειρουργικές επεμβασεις του Καθηγητή Δαμιανού Σακά.

ΤΑ ΝΕΑ (25 Μαΐου 2005)

Συνοπτικό δημοσίευμα που αναφέρεται στις πρώτες χειρουργικές επεμβάσεις που έγιναν στην χώρα μας για θεραπεία της επιληψίας από τον Δ. Σακά. ...

ΒΗΜΑ SCIENCE (11 Μαρτίου 2007)

Δημοσίευμα που αναφέρεται στις εξαιρετικά επιτυχείς χειρουργικές θεραπειες της Νόσου του Πάρκινσον απο τον Καθηγητή Δαμιανό Σακά με χρήση βηματοδοτών και ηλεκτρική διέγερση εγκεφάλου. ...

ΒΗΜΑ SCIENCE (1 Φεβρουαρίου 2009)

Συνέντευξη του Καθηγητή Δαμιανού Σακά στην εφημερίδα ΒΗΜΑSCIENCΕ περιγράφει τις τεχνολογικές εξελίξεις που οδήγησαν στην δημιουργία “ευφυών ηλεκτροδίων”, τα οποία λαμβάνουν πληροφορίες για την κατάσταση του εγκεφαλικού παρεγχύματος, τις μεταφέρουν στ...

ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (25 Σεπτεμβίου 2016)

Δημοσίευμα που αναφέρεται στην επιτυχή χειρουργική αφαίρεση όγκου εγκεφάλου σε Σύρο πρόσφυγα ασθενή από τον Καθηγητή Δαμιανό Σακά. ...

ΤΑ ΝΕΑ (31 Αυγούστου 2019)

Συνέντευξη Δαμιανού Σακά που αναφέρεται στην νευροχειρουρργική και άλλα γενικού ενδιαφέροντος θέματα. ...

Η ΧΩΡΑ (25 Μαΐου 2005)

Συνοπτικό δημοσίευμα που αναφέρεται στις πρώτες χειρουργικές επεμβάσεις που έγιναν στην χώρα μας για θεραπεία της επιληψίας από τον Δ. Σακά. ...

ΤΑ ΝΕΑ (30 Νοεμβρίου 2010)

Δημοσίευμα που αναφέρεται στην επιτυχή πρωτοπορειακή χειρουργική επέμβαση εγκεφάλου από τον Δ. Σακά για θεραπεία βαρειάς δυστονίας σε αλλοδαπό ασθενή, ο οποίος είχε μέχρι τότε αναζητήσει, χωρίς αποτέλεσμα, θεραπεία σε πολλές άλλες χώρες. ...

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ (18 Φεβρουαρίου 2007)

Δημοσίευμα στην εφημερίδα ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ το οποίο αναφέρεται στην θεραπεία βαρέων νευρολογικών παθήσεων - που σχετίζονται με διαταραχές της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του νευρικού συστήματος - μέσω της χρήσης ειδικών τεχνικών υπερεκλεκτικής εστιακής ηλεκτ...

ΤΟ ΒΗΜΑ (26 Μαΐου 2002)

Εκτενές δημοσίευμα που αναφέρεται στην οργάνωση της Μονάδας Χειρουργικής Θεραπείας της Επιληψίας στην Αθήνα και στις πρώτες χειρουργικές επεμβάσεις που έγιναν για θεραπεία της επιληψίας από τον Καθηγητή Δαμιανό Σακά. ...

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ (5 Απριλίου 2003)

Δημοσίευμα που αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα των χειρουργικών τεχνικών θεραπείας της επιληψίας και στην επιτυχή εφαρμογή τους από την ομάδα του Καθηγητή Δαμιανού Σακά. ...