Η Μονάδα απέσπασε ευμενή σχόλια απο ασθενείς και τα μέσα ενημερωσης. Παρακάτω, αναγράφονται ενδεικτικώς άρθρα εφημερίδων και περιοδικών της χώρας, που αναφέρονται στις πρωτοπορειακές θεραπείες και γενικότερα στις εξαιρετικώς επιτυχείς χειρουργικές επεμβασεις του Καθηγητή Δαμιανού Σακά.

ΕΘΝΟΣ (1 Φεβρουαρίου 2009

Αρθρο που αναφέρεται στην πολύ επιτυχή χρήση της ηλεκτρικής διέγερσης στη θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον απο την ομάδα του καθηγητή Δαμιανού Σακά. ...

ΒΗΜΑ (1 Ιουλίου 2009)

Αρθρο που αναφέρεται στην επιτυχή χειρουργική επέμβαση και θεραπεία ενός νέου ασθενούς με σπάνια κινητική διαταραχή. ...

ESPRESSO (11 Ιουλίου 2008)

Αρθρο που αναφέρεται στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ευρωπαίων ιατρών απο Καθηγητή Δαμιανό Σακά σε προηγμένες χειρουργικές τεχνικές στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. ...

ΕΤ WEEKLY (24 Φεβρουαρίου 2008)

Αρθρο-Συνέντευξη του Δαμιανού Σακά που αναφέρεται στην πρόοδο της κατανόησης του εγκεφάλου, και σε νέες τεχνολογίες χειρουργικών επεμβάσεων που εξασφαλίζουν εξαιρετικά επιτυχε...

POPULAR SCIENCE (Ιούλιος 2003)

Aρθρο που αναφέρεται στην εγκατάσταση και χρήση πολυ προηγμένης τεχνολογίας και πραγματοποίηση με αυτήν των πρώτων επεμβάσεων στην Ελλαδα. ...

ΤΑ ΝΕΑ (31 Μαρτίου 2007)

Αρθρο που αναφέρεται σε επιτυχείς πρωτοπορειακές επεμβάσεις του Καθηγητή Δαμιανού Σακά και την επιτυχή θεραπεία και ανάκτηση της κίνησης απο δύο ασθενείς με ασυνήθιστες νευρολ...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ (30 Νοεμβρίου 2012)

...

ΤΟ ΒΗΜΑ (6 Απριλίου 2006)

Δημοσίευμα στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ που αναφέρεται σε πρωτοπορειακή επέμβαση Δ. Σακά, που θεράπευσε νέα ασθενή με σοβαρά κινητικά προβλήματα. ...

METRO (1 Αυγούστου 2006)

Αρθρο που επίσης αναφέρεται στην δευτερη παγκοσμίως επιτυχή χειρουργική θεραπεία βαρειάς δυστονικής καμπτοκορμίας σε νέο φοιτητή. ...

ΒΙΟ (Ιούνιος 2003):  SCIENCE LIKE FICTION

Aρθρο που αναφέρεται στην χρήση πολυ προηγμένης τεχνολογίας για πραγματοποίηση των πρώτων επεμβάσεων διόρθωσης κινητικών διαταραχων στην Ελλαδα. ...