Η Μονάδα απέσπασε ευμενή σχόλια απο ασθενείς και τα μέσα ενημερωσης. Παρακάτω, αναγράφονται ενδεικτικώς άρθρα εφημερίδων και περιοδικών της χώρας, που αναφέρονται στις πρωτοπορειακές θεραπείες και γενικότερα στις εξαιρετικώς επιτυχείς χειρουργικές επεμβασεις του Καθηγητή Δαμιανού Σακά.

ΤΑ ΝΕΑ (10 Μαρτίου 2010)

...

BHMAGAZINO (16 Απριλίου 2006)

Aρθρο-Συνέντευξη που επίσης αναφέρεται στην πρώτη χειρουργική επέμβαση παγκοσμίως επιτυχούς θεραπείας βαρειάς δυστονικής καμπτοκορμίας σε νέα γυναίκα, απο τον Δαμιανό Σακά. ...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ (25 Μαΐου 2005)

...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ (30 Νοεμβρίου 2012)

Αρθρο-Συνέντευξη που αναφέρεται στη χρήση υψηλής υψηλης τεχνολογίας στη θεραπεία βαρέως πασχόντων ασθενών απο Καθηγητή Δαμιανού Σακά. ...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (21 Φεβρουαρίου 2002)

...

ΤΑ ΝΕΑ (18 Ιουλίου 2006)

Αρθρο που αναφέρεται στην δευτερη παγκοσμίως επιτυχή χειρουργική θεραπεία βαρειάς δυστονικής καμπτοκορμίας σε νέο φοιτητή. ...

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (29 Ιουλίου 2006)

Αρθρο και συνέντευξη με τους δύο ασθενείς που υποβλήθηκαν στην πρωτη και δευτερη παγκοσμίως επιτυχή χειρουργική θεραπεία βαρειάς δυστονικής καμπτοκορμίας με χρήση ηλεκτρικής δ...

Αρθρο που αναφέρεται στη χειρουργική θεραπεία βαρέως πασχόντων. ...

ΤΟ ΒΗΜΑ (25 Μαΐου 2005

...

ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟ

Δημοσίευμα στην εφημερίδα ESPRESSO που αναφέρεται στην επιτυχή χειρουργική επέμβαση στον Απόστολο Ρίζο (υιό του διακεκριμμένου εκλειπόντος εκδότη της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟ...