Η Μονάδα απέσπασε ευμενή σχόλια απο ασθενείς και τα μέσα ενημερωσης. Παρακάτω, αναγράφονται ενδεικτικώς άρθρα εφημερίδων και περιοδικών της χώρας, που αναφέρονται στις πρωτοπορειακές θεραπείες και γενικότερα στις εξαιρετικώς επιτυχείς χειρουργικές επεμβασεις του Καθηγητή Δαμιανού Σακά.

ΤΟ ΒΗΜΑ SCIENCE (29 Μαΐου 2005)

Δημοσίευμα στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ που αναφέρεται στην νέα τεχνολογία χειρουργικής θεραπείας της επιληψίας, που εγκαινιάσθηκε στην Ελλάδα απο τον Δ. Σακά, και περιλαμβάνει νευροπλοήγηση, διεγχειρητικό νευροφυσιολογικό έλεγχο και μικρονευροχειρουργική ...

ΤΑ ΝΕΑ (11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012)

Εκτενές δισέλιδο δημοσίευμα στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ που αναφέρεται στην επιτυχή αφαίρεση όγκου εγκεφάλου και στην θεραπεία νέας γυναίκας από αφόρητη νευραλγία τριδύμου απο τον Δ. Σακά. ...

Η ΒΡΑΔΥΝΗ (1 Αυγούστου 2006)

Δημοσίευμα στην εφημερίδα Η ΒΡΑΔΥΝΗ που περιγράφεται στο εξώφυλλο και περιλαμβάνει δισέλιδο κύριο άρθρο-συνέντευξη με αναφορές στις σύγχρονες τεχνολογίες που κάνουν εφικτές τις πρωτοπορειακές χειορυργικές επεμβάσεις του Δαμιανού Σακά. ...

ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (28 Ιουνίου 2009)

Δημοσίευμα που αναφέρεται στη χρήση υψηλής τεχνολογίας επακριβούς στόχευσης και ηλεκτρικής διέγερσης στον εγκέφαλο σε επιτυχείς πρωτοπορειακές επεμβάσεις του Καθηγητή Δαμιανού Σακά. ...

FOCUS (Σεπτέμβριος 2009)

Συνοπτικό δημοσίευμα που αναφέρεται στις επιτυχείς παγκοσμίως πρωτοπορειακές επεμβάσεις του Καθηγητή Δαμιανού Σακά. ...

ΤΑ ΝΕΑ (3 Δεκεμβρίου 2012)

Δημοσίευμα που αναφέρεται στους πολλους ασθενείς με βαρείες αναπηρίες που βελτιωθηκαν σημαντικά με επεμβάσεις που πραγματοποίησε η ομάδα του Καθηγητή Δαμιανού Σακά. ...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (31 Μαρτίου 2007)

Δημοσίευμα που αναφέρεται σε επιτυχή πρωτοπορειακή επέμβαση και θεραπεία βαρειάς κινητικής διαταραχής, σε γυναίκα που έπασχε από μονιμη πτώση της κεφαλής προς τα κάτω, από τον Καθηγητή Δαμιανό Σακά. ...

ΤΑ ΝΕΑ (5 Μαίου 2013)

Αναφορά σε σημαντική θεραπευτική τεχνική και εντυπωσιακή βελτίωση του ασθενούς που α αρθρογράφος περιγράφει ότι προσομοιάζει με «θαύμα». ...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (7 Δεκεμβρίου 2006)

Δημοσίευμα που αναφέρεται στην επιτυχέστατη θεραπεία αφόρητης νευραλγίας τριδύμου με την πρωτοπορειακή μέθοδο της διέγερσης εγκεφαλικού φλοιού από τον Καθηγητή Δαμιανό Σακά. ...

ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (31 Οκτωβρίου 2006)

Δημοσίευμα στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ που αναφέρεται στην απονομή του Μακεδονικού Βραβείου στον Καθηγητή Δαμιανό Σακά για την συμβολή του στην αντιμετώπιση ειδικών νευρολογικών παθήσεων με χρήση προηγμένων τεχνικών. ...