ΤΟ ΒΗΜΑ SCIENCE (29 Μαΐου 2005)

Δημοσίευμα στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ που αναφέρεται στην νέα τεχνολογία χειρουργικής θεραπείας της επιληψίας, που εγκαινιάσθηκε στην Ελλάδα απο τον Δ. Σακά, και περιλαμβάνει νευροπλοήγηση, διεγχειρητικό νευροφυσιολογικό έλεγχο και μικρονευροχειρουργική με τον ασθενή σε εγρήγορση, με καθοδήγηση απο διεγχειρητική ηλεκτροεγκεφαλογραφία για προσδιορισμό και αφαίρεση επιληπτογόνων ζωνών και θεραπεία βαρέως πασχόντων επιληπτικών ασθενών.

Η ίδια προηγμένη τεχνογνωσία χρησιμοποιείται και στην χειρουργική αφαίρεση των γλοιωμάτων.