ΒΗΜΑSCIENCE (15 Αύγουστου 2020):  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΚΡΟΝ (CROHN).

Δημοσίευμα που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση διεθνώς μεγάλης βελτίωσης της λειτουργίας του εντέρου με ηλεκτρική διέγερση σε ασθενή με Νόσο του Κρόν.

 sakas 2ΚΡΟΝ

sakas 3ΚΡΟΝ